Om os

Tønder Andelsboligforening er en almennyttig boligforening, og er underlagt lovgivningen for almennyttig boligvirksomhed. Foreningen blev stiftet i december 1941.

Tønder Andelsboligforenings formål er at administrere og opføre almene boliger i Tønder kommune.

Antal boliger:
Tønder Andelsboligforening har idag 873 boliger, der er fordelt på 28 afdelinger.

Boligerne er geografisk beliggende således:

  • Tønder by 765 boliger
  • Abild 16 boliger
  • Jejsing 24 boliger
  • Møgeltønder 20 boliger
  • Bredebro 48 boliger

Tønder Andelsboligforeningens afdelinger er meget forskellige i udformning, stil, udstyr og husleje. Se under de enkelte afdelinger.

I alle afdelinger er der beboerdemokrati. Det vil sige, at man får medindflydelse i den afdeling, man bor i, når der skal tages stilling til f.eks. renovering, husordensregler og huslejeniveau. En gang årligt bliver der afholdt ordinært afdelingsmøde, hvor bl.a. regnskab, budget og valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen foregår.

Boligforeningens ledelse udgøres af et repræsentantskab og en organisationsbestyrelse.

Repræsentantskabet træffer beslutninger i.h.t. vedtægterne. Organisationsbetyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer. Det sidste medlem er 1 medarbejdersrepræsentant.